Welkom bij bewonersoverleg Steegsche Velden

Het Bewonersoverleg Steegsche Velden is een stichting (opgericht per 18 juni 2020) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Bewoners Overleg Steegsche Velden Best. Wij zijn een officieel erkend Bewoners Overleg binnen de gemeente Best.

Op deze website vind je de nodige uitleg en informatie aangaande de woonwijk Steegsche Velden in Best.

Doelstelling

De doelstelling van het Bewonersoverleg Steegsche Velden is het handhaven en/of verbeteren van het fysieke en sociale woon- en leefklimaat in de wijk Steegsche Velden. Hierbij gaat het om het behartigen van de algemene belangen van de bewoners / woonwijk en niet om het behartigen van een specifiek belang van een individuele bewoner.
Het is het streven om de woonwijk een spreekbuis te geven indien er problemen / aandachtspunten zijn welke betrekking hebben tot de woonwijk, en om van hieruit gezamenlijk als wijk met alle bewoners en het bewonersoverleg tot een oplossing te komen.