Beoordeling bestrating en parkeer problematiek

In het begin van de aanleg van bestrating en parkeervakken hebben wij als bewonersoverleg het nodige geïnventariseerd en gedeeld met de woonwijk.
Hieruit kwam naar voren dat er de nodige zorgen / klachten waren over de te verwachten bestrating en parkeer beschikbaarheid.
Inmiddels is de wijk verder gevorderd en willen wij graag wederom een inventarisatie voorzien vanuit het bewoners overleg, maar ook vanuit de wijkbewoners. Zo halen we er de meeste knelpunten uit om te bespreken met Gemeente Best.

Wij gaan als volgt de punten behandelen;
1. Er worden door ons aandachtspunten/problemen hier online vermeld, kijk deze eerst door of het er al niet tussen vermeld staat.
2. Eenieder levert ons middels mail / post / mondeling of social media aan waar volgens u het probleem en/of aandachtspunt speelt in de woonwijk. (reeds niet meer mogelijk)
3. Wij plaatsen het aangemelde aandachtspunt/probleem hier op deze pagina met toelichting en uitleg bij het betreffende punt. (lijst is reeds compleet)
4. Indien alle punten verzameld zijn maken wij een samenvattend document welke hierna aan de gemeente verstrekt zal worden, zodoende er iets mee gedaan kan worden.

Op deze wijze heeft de woonwijk en bewoners direct een goed overzicht in welke punten er aangebracht zijn, en of zijn/haar punt er al bij vermeld wordt.
Uit privacy overwegingen behouden we ieder punt anoniem.

Aanleveren gegevens kan op de volgende wijze:
De termijn voor opgeven aandachtspunten is vesteken u kunt niet meer op onze gezamenlijke lijst punten aandragen. Mocht u nog aandachtspunten hebben dan kunt u deze zelf aandragen bij de gemeente Best.

Locatie in de woonwijkKlacht/aandachtspuntUitleg probleemMogelijke oplossing
Bomenbeemd langs rand Speeldonk en bijbehorende speeltuin van de SpeeldonkEr wordt veelvuldig tegen de rand geparkeerd van het speeltuintje aan de Speeldonk.Kinderen lopen versneld uit het speeltuintje en zijn door geparkeerde auto’s onzichtbaar indien zij de Bomenbeemd op rennen. Handhaving vragen om hier op te handhaven. Eventueel eerst de bewoners middels brief / mondelinge vermelding op de hoogte stellen voorafgaande aan handhaving hierop.
Bomenbeemd langs rand Speeldonk ( paaltjes welke toetreding geven tot stoep Speeldonk)Er wordt veelvuldig voor de paaltjes geparkeerd welke toetreding geven tot stoep Speeldonk.Een ambulance / brandweer kan zo niet op de Speeldonk komen door blokkerende auto’s.Handhaving vragen om hier op te handhaven. Eventueel eerst de bewoners middels brief / mondelinge vermelding op de hoogte stellen voorafgaande aan handhaving hierop.
Dijkbeemd, Broekbeemd, Slootjesbeemd en Bomenbeemd.Er wordt te vaak te hard gereden in deze wegen. Dit geld eigenlijk voor de hele wijk, maar deze straten spannen de kroon, omdat ze lang en relatief recht zijn.Kinderen lopen het gevaar omver gereden te worden. Dit is helaas al meerdere keren in de woonwijk gebeurt.Verkeersluwe en vertragende maatregelen herzien/voorzien en handhaving toepassen indien noodzakelijk.
Speeldonk algemeenEr wordt veelvuldig geparkeerd op de “stoep” in de gehele Speeldonk. De speeldonk heeft een versmald stuk door groen voorziening. Door parkeren in dit stuk verhinderd dit ander verkeer dat hier doorheen moet. Duidelijk maken middels parkeerborden dat dit niet is toegestaan. Indien nodig, middels handhaving of brief de bewoners hiervan op de hoogte stellen.
Speeldonk algemeenEr wordt op de “stoep” kort op opritten geparkeerd. Het wordt voor bewoners onzichtbaar om kinderen te zien vanuit de oprit. Inparkeren op deze opritten wordt op deze wijze zo ook belemmerd.Duidelijk maken middels parkeerborden dat dit niet is toegestaan. Indien nodig, middels handhaving of brief de bewoners hiervan op de hoogte stellen.
Bomenbeemd algemeenEr wordt op de “stoep” tegenover op opritten geparkeerd.Inparkeren op deze opritten wordt op deze wijze zo enorm belemmerd.Duidelijk maken middels parkeerborden dat dit niet is toegestaan. Indien nodig, middels handhaving of brief de bewoners hiervan op de hoogte stellen.
Hokkelstraat algemeenDe straat is te smal geworden voor het verkeer dat hier overheen moet. Bermen worden aan weerszijden geheel stuk gereden. Tevens ondervinden fietsers/wandelaars last van hardrijdend verkeer. Zwaar vrachtverkeer, alsmede Loonwerkers vanuit boorderij achter op de Hokkelstraat veroorzaken vaak het veelvuldig buiten de bestrating rijden. De straat verbreden en/of de bermen verharden in enige wijze. Vertragende maatregelen nemen voor verkeer op deze weg zal ook een oplossing zijn. Het vrachtverkeer etc rijd hier immers ook erg hard.
Liemdseweg algemeenDe straat is te smal geworden voor het verkeer dat hier overheen moet. Bermen worden aan weerszijden geheel stuk gereden. Tevens ondervinden fietsers/wandelaars last van hardrijdend verkeer. Zwaar vrachtverkeer, alsmede Loonwerkers vanuit boorderij achter op de Hokkelstraat veroorzaken vaak het veelvuldig buiten de bestrating rijden.De straat verbreden en/of de bermen verharden in enige wijze. Vertragende maatregelen nemen voor verkeer op deze weg zal ook een oplossing zijn. Wellicht autoluw maken of er een auto te gast maken op een fietspad.
Nieuwe Dijk algemeenDe straat is te smal geworden voor het verkeer dat hier overheen moet. Bermen worden aan weerszijden geheel stuk gereden met alle gevolgen van dien. Het asfalt laat ook al vele scheuren zien door verzwaard verkeer op deze weg. Zwaar vrachtverkeer, alsmede Loonwerkers vanuit boorderij achter op de Hokkelstraat veroorzaken vaak het veelvuldig buiten de bestrating rijden.De straat verbreden en/of de bermen verharden in enige wijze. Vertragende maatregelen nemen voor verkeer op deze weg zal ook een oplossing zijn. Het vrachtverkeer etc rijd hier immers ook erg hard.
Bomenbeemd (aan zijde Nieuwe Dijk)Er zijn geen parkeervakken voorzien voor deze woningen. Er wordt door gasten geparkeerd voor de woningen op de stoep. Parkeervakken voorzien in dit stuk van de bestrating of om de hoek op de Nieuwe Dijk.
Grasveld ter hoogte van Bomenbeemd 20 Grasveld aanleg laat te wensen overHet grasveld verkreeg bij aanleg te weinig aandacht waardoor het geen echt grasveld te noemen is. Grasveld meer aandacht geven in de vorm van nieuw inzaaien of herstellen van de aanplanting. Tevens meer onderhoud geven als goed gevolg.
Parkeerruimte ten bate van de SpeeldonkEr zijn te weinig parkeervoorzieningen voorzien voor de Speeldonk (huurwoningen)Er wordt veelvuldig verkeerd geparkeerd door de wijk heen (op de stoep of andere delen waar geen parkeerplek is voorzien)Meer parkeerplekken voorzien aan de Broekbeemd middels grastegels etc.
Gehele woonwijkEr zijn geen afvalbakken voor ontlasting van honden door de wijk heen. Er word veelvuldig ontlasting van honden gevonden door de wijk heen. Het plaatsen van een aantal honden ontlasting afvalbakken verspreid over de woonwijk heen. Wij kunnen eventueel een voorstel doen voor locaties.
BloemendonkEr word veelvuldig op ‘de stoep’ geparkeerd.Er zijn veel te weinig parkeerplekken voor de auto’s van de huidige bewoners zelf, laat staan voor bezoek.Bij de realisatie van Steegsche velden noord extra parkeervakken inrichten om het al bestaande tekort terug te dringen.
Toegang wijk Tunneltje Hokkelstraat Het tunneltje is krap bemeten.door het toenemend verkeer ontstaat er steeds vaker een onveilige situatieEvalueren/oplossen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot toegang via het tunneltje.
Wijk algemeenEr is slecht “ingeveegd” op diverse locaties in de woonwijk.Hierdoor kan losliggende bestrating ontstaan met gevaarlijke gevolgenEvalueren waar beter ingeveegd kan worden en dit herstellen.
Voetgangerspad tussen Slootjesbeemd/BloemendonkVoetgangerspad in het midden tussen Slootjesbeemd/Bloemendonk is slecht aangelegdBestrating is geheel slordig aangelegd. Hierdoor kunnen voetgangers struikelen. Voetpad herstellen.
Voor woning Dijkbeemd 22 Bestrating is bij aanleg nutsvoorziening slecht hersteld.Bestrating en goot zijn slordig hersteld waardoor voetgangers kunnen struikelen. Bestrating en goot herstellen.
Kruising Hokkelstraat / WilgBegroeiing is daar te vaak erg hoog.De te hoge begroeiing veroorzaakt een onoverzichtelijke situatie. Frequentie snoeiwerk ter hoogte van de kruising verhogen.
Bomenbeemd 16 / Bomenbeemd 13Hoogte verschil tussen goot met put voor oprit te groot. De auto van betreffende bewoners raakt bijna het straatniveau bij oprijden van de oprit. Beoordelen en indien nodig een oplossing bedenken met bewoners.
Kliko plaatsenSlecht zichtbare dunne ijzerdraadjes als omheiningOndanks dat het geen ‘loop’ route is kun je je wel lelijk bezeren. Met name gevaarlijk voor kleine kinderen.Een andere goed zichtbare vorm van afrastering.
Gehele wijkPutdeksels met gemeentelogo hebben grote gaten.Makkelijk om iets in te verliezen.Putdeksels met kleinere gaten plaatsen.
BuurtdonkEr word regelmatig op de stoep geparkeerdDuidelijk aangeven waar wel en niet geparkeerd mag worden.
BloemendonkDe bloemendonk is al aardig ‘hobbelig’ aan het worden.De Bloemendonk is niet op gebroken puin aangelegd zoals de rest van de wijk, en heeft veel te lijden gehad van bouwverkeer wat er toch doorheen reed. Dat zal waarschijnlijk weer gebeuren bij de bouw van Steegsche Velden NoordOpnieuw bestraten zodra de huizen aan de bloemendonk voor Steegsche velden noord klaar zijn.