Bestuursleden

Aangenaam kennis te maken

Het Bewonersoverleg Steegsche Velden is een stichting (opgericht per 18 juni 2020) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Bewoners Overleg Steegsche Velden Best. Wij zijn een officieel erkend Bewoners Overleg bekend binnen de gemeente Best. De samenstelling van onze bestuursleden is uit alle delen van de woonwijk. Op deze wijze trachten wij een breed draagvlak te creƫren binnen het bewonersoverleg.

Doelstelling

De doelstelling van het Bewonersoverleg Steegsche Velden is het handhaven en/of verbeteren van het fysieke en sociale woon- en leefklimaat in de wijk Steegsche Velden. Hierbij gaat het om het behartigen van de algemene belangen van de bewoners / woonwijk, en niet om het behartigen van een specifiek belang van een individuele bewoner.
Het is het streven om de woonwijk een spreekbuis te geven indien er problemen / aandachtspunten zijn welke betrekking hebben tot de woonwijk, en om hieruit gezamenlijk als woonwijk / bewonersoverleg tot een oplossing te komen.

De bestuursleden

Mark van Kemenade (voorzitter)
Anton van den Akker (Penningmeester)
Peter Adriaanse (Secretaris)
Collin Beijk (Communicatie / webmaster)
Mark Vrijhoeven (Bestuurslid)
Rene Barto (Bestuurslid)