Nieuws

Bekijk onder dit menu de meest recente ontwikkelingen in en rond om woonwijk de Steegsche Velden.

Participatie F2 fietspad Liemdpseweg
Alle bewoners krijgen de uitnodiging om op 27 februari 2023 deel te nemen aan een ontwerpsessie. Tijdens deze ontwerpsessie kunnen omwonenden van dit fietspad plan aangeven op welke kaders de nadruk moet liggen bij het ontwerpen van het fietspad.
Als bewonersoverleg hebben wij onlangs een presentatie bijgewoond vanuit gemeente Best over het proces hierin. Meer informatie hierover vind je op de volgende link:
Project F2 tracedeel 23 participatieproces

Nieuwbouwplan Steegsche Velden Noord
In de komende tijd zal onze wijk een uitbreiding krijgen van maximaal 136 woningen aan de noordzijde. Er is ons nog niets bekend over eventuele verkoop en of concrete bouwplannen van aannemers/ontwikkelaars. Wil je meer over het plan weten dan kun je informatie vinden op de volgende twee linken:
Bestemmingsplan Arcadis
Informatie pagina gemeente Best

Nieuwbouwplan De Boomgaard
Nabij het oude Abab kantoor wordt momenteel onderzoek gedaan door Mastade (vastgoed ontwikkelaar) of zij hier circa 300 woningen kunnen laten verrijzen.
Momenteel is de gemeente Best bezig met de gemeenteraad om de kaders vast te stellen voor dit plan. Meer informatie over dit plan vind je op onderstaande twee linken:

Woonplan de Boomgaard (langs onze wijk rondom het oude Abab kantoor)
Raadsavond met insprekers vanuit omgeving de Boomgaard incl. de ingediende stukken

Openbare bekendmakingen:
Door de uitbreiding van onze woonwijk, en andere zaken in of rondom onze woonwijk ontstaan er vergunningsaanvragen en publicaties van de gemeente Best.
Lees hierover meer op onderstaande link:

Openbare bekendmakingen vanuit de gemeente Best omtrent de Steegsche Velden.