Openbare bekendmakingen

Voorontwerp Bestemmingsplan Steegsche Velden Noord-Oost

Datum publicatie: 07-04-2021
Ontvangen voorontwerp bestemmingsplan, Steegsche Velden in Best
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot en met 18 mei voor iedereen ter inzage.
Documenten zijn in te zien middels voorgaande link (ontvangen voorontwerp bestemmingsplan), website Gemeente Best of middels Ruimtelijkeplannen.nl
Als bewoners overleg hebben wij een online inventarisatie uitgevoerd en deze inmiddels officieel bij de Gemeente Best in gediend. Zie ons Archief voor het betreffende document.

Duurzame energie en Omgevingsvisie

Op 5 en 12 oktober 2020 zijn er raadsavonden gehouden over duurzame energie en omgevingsvisie met betrekking tot zonneparken en windmolens in het buitengebied van Best.

Op maandag 2 november 2020 volgt een raadsvergadering (digitaal) met o.a. het bespreekstuk Visie duurzame energieopwekking buitengebied Best.
Bekijk alle openbare stukken die behandeld worden tijdens de raadsvergadering.

Geluidswal Steegsche Velden

Datum publicatie: 03-06-2020
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Steegsche Velden in Best

Datum publicatie: 28-07-2020
VERLEENDE VERGUNNING waartegen bezwaar kan worden gemaakt