Overige documenten

Op deze pagina voorzien wij overige documenten welke in het belang zijn van woonwijk de Steegsche Velden.

Oktober 2021
Document aangaande Transitievisie gemeente Best. De plannen over hoe de gemeente Best over moet stappen naar een gasloze gemeente vanaf 2050.
Klik hier voor het betreffende document.

Oktober 2021
Documenten aangaande huidige problematiek binnen de woonwijk na oplevering bestrating en begroeiing. De volgende punten zijn aangehaald bij de gemeente Best in afwachting van een antwoord op deze punten.
Klik hier voor het betreffende document (begroeiing)
Klik hier voor het betreffende document (verkeer)

September 2021
Document aangaande onderzoek naar mogelijkheden en ontwikkelingen rond plannen voor een snelfietspad tussen gemeente Eindhoven en gemeente Den Bosch. Deze passeert onze wijk waardoor er betrekking is met onze woonwijk.
Klik hier voor het betreffende document.

Mei 2021
Document (Nota) gemeente Best met reacties op inspraakpunten voorontwerp Steegsche Velden Noord-Oost. Dit zijn o.a. antwoorden op ons document uit April 2021.
Klik hier voor het betreffende document.

April 2021
Document aangaande Voorontwerp Steegsche Velden Noord-Oost met daarin inventarisatie van te verwachten aandachtspunten op het plan door het Bewonersoverleg.
Klik hier voor het betreffende document.

Januari 2021
Inventarisatie van te verwachten aandachtspunten op het ontwerp groenvoorzieningen door het bewonersoverleg.
Klik hier voor het betreffende document.

Maart 2020
Pagina met het ontwerp bestratingsplan inclusief de tekeningen zoals door de gemeente Best zijn verstrekt.
Wij hebben hier vanuit het Bewonersoverleg een inventarisatie voor voorzien en de wijk de aandacht gegeven voor de inloopavond op 9 maart 2020. Hier zijn destijds de nodige opmerkingen richting gemeente geweest omtrent het plan.
Klik hier voor de betreffende pagina.

Maart 2020
Inventarisatie van te verwachten aandachtspunten op het ontwerp bestratingsplan vanuit de bewoners gezien. Namen zijn vanuit privacy oogpunt weg gehaald uit het document.
Klik hier voor het betreffende document.

Februari 2020
Inventarisatie en uitleg vanuit het bewonersoverleg op het ontwerp bestratingsplan.
Dit document is niet bij de gemeente terecht gekomen door toelichting vanuit de gemeente dat men eerst de afronding van het stratenplan wenste te voorzien. Hierdoor zijn wij hierna als bewonersoverleg de wijk gaan informeren om met grote getalen op de inspraak avond aanwezig te zijn om weerstand te bieden op sommige aandachtspunten.
Klik hier voor het betreffende document.