Steegsche Velden

De woonwijk:
De Steegsche velden is een mooie recente woonwijk op de rand van Best, gelegen tegen het Groene woud. Het betreft een buitenwijk welke opgezet is als zijnde een overgang van Best naar Bos. Door aankomende uitbreidingen (Steegsche Velden Noord) zal deze woonwijk circa 300 woningen beslaan.

De woonwijk heeft dan ook een dorps karakter in de bouw van de huizen, met daaromheen een groen karakter in de woonwijk zelf.
Door gebruik te maken van Brinken, Donken en houtsingels wil men het groene karakter benadrukken. De wijk heeft een mooie en luxe uitstraling in afwerking, wat terug te zien is in de bestrating / straatverlichting en afwerking rondom de Brinken.

Het betreft een woonwijk met gemengde woningen bestaande uit een klein deel sociale huurwoningen, een deel aaneen gelegen koopwoningen, een deel vrijstaande koopwoningen en een deel vrije bouwkavels voorzien van vrijstaande woningen.
Kortom, een woonwijk met een grote diversiteit en variatie in woningbouw.


Buurtvereniging:
De woonwijk heeft een actieve buurtvereniging welke is opgericht om de woonwijk met elkaar in contact te brengen en te houden middels diverse activiteiten.
Klik hier voor de website van onze buurtvereniging.


Wijkagent:
Tonny Vermulst is wijkagent voor o.a. onze wijk Steegsche Velden. Tonny is het aanspreekpunt vanuit de Politie Best als het onze woonwijk betreft. Hij is bereikbaar middels de contactgegevens zoals vermeld op onderstaande link.
Klik hier voor de contact gegevens aangaande Tonny Vermulst (Wijkagent).


AED:
De woonwijk heeft een AED hangen op de Bloemendonk 22